Політика конфіденційності

Визначення

1. В рамках діючої політики використовуються такі визначення:

1.1. Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певної фізичної особи (суб’єкта персональних даних).

1.2. Сайт – місце дистанційної торгівлі, що працює під знаком для товарів і послуг “Абориген” і розташоване за WEB адресою: https://metalloiskatel.com.ua/.

1.3. Власник (Продавець) – ФОП Береговенко Ю.В.

1.4. Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річчя, яка користується Сайтом і здійснює покупки з метою особистого, кінцевого споживання, не пов’язаного з підприємницькою, комерційною діяльністю за допомогою Сайту.

1.5. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), отримання , використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення Персональних даних.

1.6. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття Персональних даних певній особі або певного кола осіб.

1.7. Знищення персональних даних – дії, в результаті яких стає неможливим відновити зміст Персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

1.8. Файли cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої Користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого Користувач відвідує Сайт або користується мобільним додатком.

Загальні положення

2. Дані правила є чинною політикою Власника з використанням Сайту і політики по Персональних даних, що збираються з їх допомогою.

2.1. При використанні Користувачем Сайту, надання / розміщення інформації на Сайті, або при будь-якому іншому використанні, Користувач зобов’язуєтеся виконувати дані правила, а також дотримуватися в своїх діях норм законодавства України.

2.2. У разі, якщо Користувач не згоден з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом.

2.3. Власник не перевіряє інформацію опубліковану / надану Користувачем і не несе відповідальності за їх зміст, а також можливе заподіяння шкоди або будь-яких інших збитків третім особам діями Користувача.

2.4. Заборонено копіювати, поширювати, демонструвати, змінювати матеріали (в тому числі будь-які їх частини) та / або фотографічні твори з цього сайту, а також використовувати їх будь-яким в будь-якому вигляді іншим чином для суспільних або комерційних цілей, без попереднього письмового узгодження з Власником. Будь-яке використання матеріалів сайту (в тому числі будь-які їх частини) без попереднього письмового узгодження з Власником заборонено. Всі права на матеріали та фотографічні твори належать їх власникам.

2.5. Використання Користувачем Сайту означає згоду Користувача з умовами цієї політики, в тому числі згода Користувача на обробку Власником його Персональних даних, у випадках, коли положеннями чинного законодавства потрібно таку згоду.

2.6. У разі якщо Користувач не згоден з даними правилами він не може продовжувати користування Сайтом.

2.7. Власник не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих Користувачами, а також за заподіяння шкоди і будь-яких інших збитків, які можуть виникнути при використанні Сайту Користувачам та / або третім особам.

2.8. Власник не несе ніякої відповідальності ні перед Користувачами, ні перед третіми особами ні за порушення Користувачами даних правил, ні за наслідки такого порушення.

Згода на обробку персональних даних

3. Використовуючи Сайт Користувач надає Власнику наступне згоду на обробку, використання і зберігання Персональних даних Користувача з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів у сфері реклами і маркетингових досліджень, податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності тощо .

3.1. Інформація, надана Користувачем при використанні Сайту є його персональними даними. Персональні дані Користувача (прізвище, ім’я, по батькові, номер мобільного (стільникового) телефону, фотографія, дата народження, відомості про місце перебування, проживання та інші дані про Користувача) є конфіденційною інформацією. Збір, обробка та подальше поширення таких персональних даних здійснюється Власником відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, інших нормативно-правових актів України, а також умов цієї політики.

3.2. Власник має право на поширення отриманих Персональних даних Користувача без згоди Користувача:

– у випадках, якщо передача Персональних даних прямо передбачена законодавством України;

– у випадках, передбачених цією Політикою, в т.ч. для отримання рекламних, маркетингових та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність власників та / або партнерів.

3.3. Власник має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу / і електронну адресу, а також відправляти повідомлення засобами телефонного та електронного зв’язку, електронними мессенджерами, здійснювати дзвінки і т.д. на наданий Користувачем номер мобільного (стільникового) і ін.

3.4. Користувач надає Власнику право здійснювати обробку його Персональних даних, в тому числі: розміщувати Персональні дані в базах даних Власника, здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності) і ін.

3.5. Власник прийняв на себе зобов’язання щодо захисту отриманих Персональних даних Користувача від несанкціонованого доступу третіх осіб, але не поширення / передачу третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, партнерам, особам, уповноваженим Власником на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного органу).

3.6. У разі зміни своїх Персональних даних Користувач має право надати Власнику оновлену інформацію, звернувшись через встановлені канали комунікації з відповідним повідомленням. У разі невиконання Користувачем цієї вимоги, Власник не несе відповідальності за несприятливі наслідки, пов’язані з використанням застарілих даних користувача.

3.7. Користувач надає однозначну згоду на те, що всі дані в тому числі персональні, в т.ч. дані про вчинені Користувачем покупки можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Власником та іншими уповноваженими Власником третіми особами без обмеження по терміну і території, в тому числі і за межами України, з метою створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, в маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Користувачеві рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

3.8. В процесі обробки Персональних даних Користувач має права визначені Законом України “Про захист персональних даних”.

3.9. Власник вживає заходів щодо захисту Персональних даних користувачів від несанкціонованого обробки. У зв’язку з цим обробка Персональних даних здійснюється працівниками, які підписали зобов’язання про нерозголошення Персональних даних, які стали їм відомі в результаті виконання своїх трудових обов’язків.

3.10. Користувач може в будь-який момент відкликати надане згоду шляхом направлення відповідної заяви за адресою: м.Київ, ул.Евгенія Сверстюка, 19, офіс №703 Лівобережна.

Файли cookie

4. Власник використовує файли cookies для відстеження використання сайту.

4.1. Коли Користувач заходить на сайт, користується їх послугами або переглядає адресну рекламу, Сайт автоматично збирає дані за допомогою cookie-файлів.

4.2. Типи інформації, які збираються за допомогою cookie-файлів можуть включати: IP-адресу, ідентифікатор пристрою, переглянуті сторінки та інформацію, тип браузера, дані про операційну систему і інтернет-провайдера, мітку часу, дані про переходи по рекламних посиланнях, URL-адресу джерела запиту, функції, які були використані, а також вчинені дії в рамках використання сервісів, дані про розташування в залежності від використаного пристрою.

4.3. Якщо Користувача турбує наявність cookie-файлів на своєму пристрої, Користувач може налаштувати власний браузер таким чином, щоб відмовитися від cookie-файлів або дізнаватися, коли встановлюється cookie-файл, що дозволить вирішити, що з ним робити далі.

4.4. Користувач також може видалити cookie-файли з власного пристрою. Звертаємо увагу, що блокування або видалення cookie-файлів може привести до обмеженою роботі деяких функцій сайту.

4.5. Власник використовує інформацію отриману за допомогою файлів cookie, в т.ч., але не виключно, для наступних цілей:

– для надання наших сервісів;

– для відстеження нашої комунікації з Користувачами;

– для адресної реклами;

– для дослідження ринку тощо.